The Specifically Throbbing Kick-Off - Joint 2 Joint

Hänga med

Nu när brorsan har fått i uppdrag av sitt företag att utföra en industriflytt i Kungälv så har jag fått tillåtelse att följa med, för en industriflytt är lite speciell. I vanliga fall så arbetar han med tunga lyft av andra slag, som att flytta på byggnadsmaterial men han arbetar även med personlyft, men den här gången så är det fräsar och svarvar som han ska se till att flytta på korrekt. Det är rätt stora och tunga maskiner som är värda en hel del med andra ord, så det gäller att man gör det på rätt sätt!